Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
BMT Wybrzeże · Zarządzanie i administracja nieruchomościami
Rzetelność to podstawa | Wieloletnie doświadczenie | Setki zadowolonych Klientów | Dziesiątki zarządzanych nieruchomości

BMT Wybrzeże

Placeholder data

The Facts

1976
Completed Jobs
141
Clients Served
212
Countries Reached
10976
Photos Taken

The Know-how

HTML5
CSS3
jQuery
PHP

O Firmie

Firma BMT Wybrzeże kieruje swoją ofertę zarządzania nieruchomościami do właścicieli i użytkowników wszystkich rodzajów nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych.

Na rynku nieruchomości działamy od 2004 roku.
Fundamentalną zasadą w naszej pracy jest partnerstwo w działaniu. Dysponując zespołem doświadczonych administratorów, księgowych oraz prawników służymy naszym klientom skuteczną radą i pomocą. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa finansów oraz właściwego stanu użytkowego Waszej nieruchomości. W naszych działaniach współpracujemy ze sprawdzonymi na rynku firmami remontowo - budowlanymi we wszystkich branżach oraz jednostkami projektowymi, które gwarantują wysoki poziom realizacji zlecanych im usług.

Najistotniejsze wartości, do których przykładamy wagę w naszej pracy, to:

• Wywiązywanie się z powierzonych nam zadań w zgodzie z obowiązującym prawem;
• Szacunek dla naszych klientów, partnerów oraz konkurentów;
• Przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej zarządcy nieruchomości;

Jesteśmy profesjonalistami dbającymi o powierzoną nam własność w najlepiej rozumianym interesie naszych klientów.

Doświadczenie
na rynku od 2004 roku dzieąsiątki zadowolonych Klientów
Partnerstwo
kluczem udanej wpsółpracy i satysfakcji naszych Klientów
Najwyższe Standardy
obsługi gwarancją skutecznego zarządzania!

OFERTA

ADMINISTRACJA
Administrując nieruchomością zapewniamy Wspólnocie profesjonalną pomoc w prowadzeniu dokumentacji eksploatacyjnej nieruchomości, bieżącą opiekę naszego personelu administracyjnego i prawników oraz sprawne biuro wspierające Zarząd we wszystkich jego czynnościach.
Księgowość
W ramach usługi „Księgowość” zapewniamy: terminowe realizowanie wszelkich zobowiązań finansowych Wspólnoty, w tym wobec Urzędu Skarbowego i ZUS, prowadzenie bieżących rozliczeń właścicieli ze Wspólnotą z tytułu świadczonych przez nią usług, oraz archiwizację dokumentacji finansowej Wspólnoty. Zlecając nam tę usługę powierzacie finanse Wspólnoty w ręce profesjonalistów.
Obsługa techniczna
W ramach OTN zapewniamy Wspólnocie doradztwo techniczne w sprawach remontowych, eksploatację nieruchomości zgodnie z przepisami prawa oraz całodobową opieką nad instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi powierzonych nam obiektów. Posiadana przez nas i naszych partnerów wiedza techniczna oraz doświadczenie gwarantują bezpieczną eksploatację powierzonych nam nieruchomości oraz wybór optymalnych dróg ich remontu lub modernizacji.
Zarząd
Powierzając nam Zarząd Waszą nieruchomością otrzymujecie kompleksową jej obsługę wraz z reprezentowaniem interesów Wspólnoty na zewnątrz. Na koniec każdego roku rozliczamy się z realizacji uchwalonych przez Wspólnotę planów oraz wydatków i przychodów finansowych. Przyjmując zarząd Waszą nieruchomością służymy Wam radą, pomocą i naszą wiedzą. Gwarancją bezpieczeństwa Waszych środków są nasze licencje zawodowe oraz posiadane polisy ubezpieczeniowe.
Usługa Administrowania obejmuje:

 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji eksploatacyjnej (w tym książki obiektu) nieruchomości;
 • pomoc w zawarciu lub kontynuacji umowy ubezpieczenia części wspólnej nieruchomości;
 • pomoc w zawieraniu umów na stałe dostawy mediów (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki, energia cieplna), składowanie i wywóz nieczystości stałych oraz utrzymanie porządku w części wspólnej nieruchomości, oraz kontrola realizacji tych umów;
 • prowadzenie wykazu lokali oraz ewidencji ich właścicieli i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;
 • organizowanie i obsługa zebrań wspólnoty, w tym zawiadamianie właścicieli o terminie i miejscu zebrań oraz o podjętych w ich wyniku uchwałach;
 • opracowywanie rocznych Planów Gospodarczych oraz projektów uchwał;
 • prowadzenie oraz archiwizacja korespondencji Wspólnoty;
 • zapewnienie obsługi prawnej wspólnoty w sprawach dotyczących użytkowania części wspólnych nieruchomości;
 • windykacja należności wspólnoty w trybie postępowania upominawczego oraz przygotowywanie dla zarządu dokumentacji dla spraw sądowych dotyczących wierzytelności wspólnoty.
 • Na życzenie naszych klientów pomagamy również w pozyskaniu firm zapewniających utrzymanie czystości w częściach wspólnych nieruchomości oraz utrzymanie terenów zielonych.

  Usługa Księgowości obejmuje:

 • prowadzenie Ksiąg lub ewidencji pozaksięgowych wspólnoty w sposób przewidziany stosownymi przepisami;
 • bieżące księgowanie opłat na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości wspólnej oraz zaliczek na fundusz remontowy;
 • zapewnienie właścicielom lokali dostępu porzez łącze internetowe do ich indywidualnych ewidencji księgowych;
 • zapewnienie zarządowi wspólnoty dostępu poprzez łącze internetowe do indywidualnych ewidencji księgowych wszystkich właścicieli lokali;
 • sporządzanie wymiarów opłat na fundusz bieżący i remontowy dla właścicieli lokali;
 • monitorowanie rozliczeń i wpłat oraz okresowe przekazywanie zarządowi wspólnoty informacji o wyliczonych różnicach;
 • obsługa konta bankowego wspólnoty;
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z wykonania rocznych Planów Gospodarczych oraz bilansów Wspólnoty;
 • prowadzenie kwartalnych rozliczeń zużycia zimnej wody oraz energii cieplnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uchwałami Wspólnoty;
 • wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wystąpień właścicieli o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej;


 • Obsługa Techniczna Nieruchomości obejmuje:

 • zlecanie okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości wymaganych Prawem Budowlanym oraz monitorowanie realizacji wydanych w ich wyniku zaleceń;
 • usuwanie awarii oraz ich skutków powstałych w obrębie części wspólnej nieruchomości w ramach całodobowego instalacyjnego pogotowia lokatorskiego;
 • sprawdzanie kosztorysów i kalkulacji finansowych dotyczących prac remontowo - budowlanych;
 • doradztwo techniczne dla Zarządu w sprawach związanych z remontami oraz inwestycjami dotyczącymi nieruchomości wspólnej;
 • udział osoby z odpowiednimi kwalifikacjami podczas realizacji i odbioru robót remontowo - budowlanych;
 • wykonywanie drobnych napraw konserwacyjnych nieruchomości wspólnej - Wspólnota pokrywa jedynie koszt zakupionych materiałów wg. faktur ich zakupu.
 • Usługa Zarząd obejmuje:

  Na życzenie oferujemy także usługę Zarząd, która oprócz wyżej wymienionego zakresu usług obejmuje ponadto:

 • reprezentowanie zleceniodawcy w urzędach i instytucjach w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej;
 • zawieranie w imieniu zleceniodawcy umów dotyczących obsługi nieruchomości oraz związanych z nią prac remontowo - budowlanych;
 • przeprowadzanie przetargów na usługi i roboty;
 • prowadzenie czynności windykacyjnych w stosunku do dłużników Wspólnoty z reprezentacją przed sądami włącznie;
 • organizowanie i prowadzenie rocznych zebrań rozliczeniowych;
 • zapraszamy

  Kontakt

  81-115 Gdynia
  ul. Czwartaków 8/3
  Dojazd komunikacją miejską: autobus nr 150
  (przystanek vis a'vis biura).

  Tel.: 058-665-98-71
  Fax: 058-665-98-72